Oryginalna architektura i lepsze warunki dla pracowników

Trwa przebudowa siedziby spółki Wodociągi i Kanalizacja. Remont podyktowany jest zaleceniami konserwatora zabytków, chęcią poprawy warunków socjalnych oraz łatwiejszym dostępem dla klientów.

Po ponad 40 latach budynek socjalno-biurowy znów będzie tworzył architektoniczną całość z wieżą. Oryginalna architektura zatracona została w latach 70-tych podczas modernizacji. Wtedy dach wielospadowy zamieniono na płaski, a otwory okienne wybudowano chaotycznie. Po gruntownym remoncie budynek odzyska wygląd zbliżony do oryginalnego, z 1917 roku.  

Rozbudowane zostaną fundamenty, wymienione wszystkie instalacje, odnowiona elewacja, zrekonstruowany dach. Przebudowane zostanie także wnętrze budynku. Dla pracowników powstaną między innymi szatnie i natryski. Dla klientów udostępnione zostaną pomieszczenia w budynku zabytkowej wieży. „Dotychczas wszyscy klienci musieli wchodzić po wąskich i stromych schodach na pierwsze piętro. Był to spory kłopot, przede wszystkim dla osób starszych. Teraz wszystkie sprawy będzie można załatwić w biurze obsługi na parterze. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, budynek przystosowany zostanie do obsługi osób niepełnosprawnych” dodaje prezes WiK Jerzy Delewicz.  

Koszt remontu to milion złotych. Prace zakończą się wiosną 2017 roku.

 

Budynek administracyjno-biurowy przed remontem

WiK1.jpeg

 

Budynek administracyjno-biurowy w trakcie remontu

WiK2.jpeg

 

Wizualizacja budynku po remoncie

WiK3.jpeg

 

Wieża wraz z budynkiem 100 lat temu

WiK4.jpeg