Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych

30-bezdomni działki.jpeg

W dniu 08.12.2016r. Straż Miejska wspólnie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach udała się w rejon ogrodów działkowych. Celem kontroli było sprawdzenie warunków bytowych osób bezdomnych przebywających na terenie działek.