Niewłaściwe parkowanie

26- parowanie na zakazie Basztowa.jpeg

W dniu 05.12.2016 r. Straż Miejska w Krapkowicach stwierdziła na ulicy Basztowej pojazd zaparkowany na odcinku oznaczonym znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania”. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym z art. 92§1 Kodeksu Wykroczeń.