• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach
22.12. 2016 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7


z porządkiem obrad:
1. Sprawy regulaminowe i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 17.11.2016 r.
3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.10 porządku obrad.
4. Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok (projekty uchwał nr 1 i nr 2 z dnia 08.11.2016 r.)
5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w 2016 roku (projekt uchwały nr 3 z dnia 09.12.2016 r.)
6. Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok (projekt uchwały nr 4 z dnia 09.12.2016 r.)
7. Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2016 roku oraz zatwierdzenie Planów Pracy na 2017 rok: Rady Miejskiej w Krapkowicach, Komisji Oświaty i Kultury; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów.
8. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- oświatowych do Akcji „Zima 2017”.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) projekt uchwały nr 5 w sprawie przyjęcia ”Planu odnowy miejscowości Kórnica na lata 2016-2022” (projekt uchwały z dnia 14.11.2016 r.)
b) projekt uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Pietna na lata 2016- 2020” (projekt uchwały z dnia 02.12.2016 r.)
c) projekt uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Steblów na lata 2016- 2022” (projekt uchwały z dnia 14.11.2016 r.)
d) projekt uchwały nr 8 w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Ściborowice na lata 2016- 2022” (projekt uchwały z dnia 14.11.2016 r.)
e) projekt uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Żużela na lata 2016-2022”(projekt uchwały z dnia 14.11.2016 r.)
f) projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu (projekt uchwały z dnia 01.12.2016 r.)
g) projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową (projekt uchwały z dnia 01.12.2016 r.)
h) projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom (projekt uchwały z dnia 05.12. 2016r.)
i) projekt uchwały nr 13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek) (projekt uchwały z dnia 08.12.2016 r.)
j) projekt uchwały nr 14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt uchwały z dnia 08.12.2016 r.)
k) projekt uchwały nr 15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok (projekt uchwały z dnia 07.12.2016 r.)
l) projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z dnia 07.12.2016 r.)
m) projekt uchwały nr 17 w sprawie uchwalenia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2013- 2028” (projekt uchwały z dnia 08.12.2016 r.).
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
12. Zakończenie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.


Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji :
1) 19.12.2016r. godz. 14:00 -w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek Komisja Edukacji, Kultury i Sportu ( oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: informacja nt. planowanych działań zmierzających do zmian w zarządzaniu gminnymi obiektami sportowymi );
2) 20.12.2016r.godz.14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- Komisja Spraw Społecznych ( oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: informacja bieżąca z działalności OPS,WTZ,ŚDS, wybór lokalizacji pod budowę nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach);
3) 21.12.2016r.godz.14:00 - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi : informacja dotycząca inwestycji realizowanych przez Gminę Krapkowice).

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).