Powiększy się Plac Eichendorffa

Będzie przestronniej i bezpieczniej. Trwają prace rozbiórkowe nasypu ziemnego na Placu Eichendorffa. Nasyp utworzono po powodzi w 1997 roku. Wówczas część najbardziej zniszczonych ogródków działkowych zlikwidowano, a ich pozostałości utworzyły pagórek.

Dziś Plac Eichendorffa służy celom rekreacyjnym, jednak miejsca jest za mało. Brakuje przede wszystkim bezpiecznego parkingu. Sąsiedztwo drogi wojewódzkiej nr 409 (ul. Ks. Koziołka ) dodatkowo utrudnia wjazd i wyjazd rodząc dodatkowe niebezpieczeństwo.

Działając prewencyjnie, władze miasta podjęły decyzję o likwidacji nasypu. Uzyskane dodatkowe miejsce pozwoli na reorganizację dotychczasowych ustawień podczas organizowanych wydarzeń plenerowych tj. sceny, hal namiotowych i karuzel, dając tym samym możliwość utworzenia  dużego parkingu dla samochodów.

Likwidacja nasypu ma też aspekt przeciwpowodziowy. Jego poprzeczne ułożenie w stosunku do rzeki  tworzyło swoistą przeszkodę dla swobodnego przepływu wody w czasie powodzi (np. w 2010 roku). Należy bowiem pamiętać, że Plac Eichendorffa to przede wszystkim polder zalewowy.

7. Plac Eichendorffa powiększy się.jpeg