• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Opłata za odpady komunalne za IV kwartał 2016r.

Przypominam mieszkańcom Gminy Krapkowice, że termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2016 roku upływa z dniem 10 grudnia 2016 roku. 

Opłaty należy wnosić przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, który został Państwu dostarczony wraz z zawiadomieniem o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na przełomie sierpnia i września br.) lub uiszczać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Jednocześnie informuję, że począwszy od 1 października br. zgodnie z Uchwałą Nr XIX/230/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty obowiązują nowe stawki opłaty.

Ich wysokość zależy od wielkości gospodarstwa domowego oraz sposobu prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych (selektywnie bądź nieselektywnie).

                  Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).