HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2017 ROK

KRAPKOWICE (bez posesji za rondem oraz bez dzielnicy Otmęt) 

KRAPKOWICE - tylko posesje za rondem do granicy ze Steblowem (bez dzielnicy Otmęt)

OTMĘT DÓŁ

OTMĘT GÓRA 

DĄBRÓWKA GÓRNA, ROGÓW OPOLSKI, GWOŹDZICE

PIETNA, BOREK, ŚCIBOROWICE, KÓRNICA, NOWY DWÓR

LIGOTA KRAPKOWICKA, STEBLÓW, ŻUŻELA

ŻYWOCICE

WIELORODZINNE KRAPKOWICE (standardowa częstotliwość)

WIELORODZINNE OTMĘT (standardowa częstotliwość)

WIELORODZINNE KRAPKOWICE (zwiększona częstotliwość)

WIELORODZINNE OTMĘT (zwiększona częstotliwość)