Informacja o przyznanym dofinansowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice