• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z póź. zm.) zawiadamiam, że 31.10.2016 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegających na

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 KRP2501A w postaci wieży telekomunikacyjnej w wys. 50 m n.p.t. z zespołem anten nadawczo-odbiorczych, osprzętem technicznym i instalacją zasilającą, na terenie działki ewidencyjnej nr 1/18 k.m.8 obręb Krapkowice.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).