• PL
  • EN
  • DE
Drodzy mieszkańcy, informujemy, że Straż Miejska w Krapkowicach we wtorki i czwartki pracuje na dwie zmiany: I od godz. 7.00 do 15.00  i  II od 12.00 do 20.00. Pozostałe dni od 7.00 do 15.00. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności do 5 m3/dobę wymaga zgłoszenia budowy oraz zgłoszenia eksploatacji. Wymagania te określają:

  • w zakresie zgłoszenia budowy - ustawa Prawo budowlane (art. 29, ust. 1, pkt 3),
  • w kwestii zgłoszenia eksploatacji - ustawa Prawo ochrony środowiska  (zwana dalej: POŚ).

Na podstawie art. 153 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. POŚ Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Zgodnie z tym rozporządzeniem zgłoszenia eksploatacji wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód.

    Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega w myśl art. 152. ust. 1 Prawa ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami organem właściwym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta (art. 378, ust. 3 POŚ).

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).