Migajmy razem!

Polska Rada Języka Migowego opracowała plakat dotyczący stosowania polskiego języka migowego. Przedsięwzięciu wagi dodaje fakt, że jest to inicjatywa środowiska głuchych i niedosłyszących, reprezentowanego w Polskiej Radzie Języka Migowego. Celem akcji jest zmniejszanie barier w kontaktach z osobami głuchymi i niedosłyszącymi.

migajmy razem_plakat.png