• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z póź. zm.) zawiadamiam, że 14.10.2016 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegających na

budowie węzła sieciowego 15/0,4kV długości 3 k.m.

Inwestycja realizowana będzie  na działkach nr 185, 236, 191, 194 k.m. 2; 414, 471 k.m. 3; 816/2, 861, 807, 773, 841, 820, 822/2, 814, 816/2, 850, 844, 846, 737, 845, 755, 628/1, 635/3, 636/4, 599 k.m. 4.

 

 

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).