• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie - aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krapkowice’’

 

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

informuję
o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

„Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krapkowice’’.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, pok. 35 (w godzinach urzędowania) oraz na stronach Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (www.krapkowice.pl)  oraz Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krapkowice.pl).

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do przedmiotowej sprawy:

 

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: lub przez platformę e-puap.

Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu należy składać w terminie od 12 października 2016 r. do 4 listopada 2016 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

     Andrzej Kasiura

/-/ Burmistrz Krapkowic

Do pobrania:

PDFAktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krapkowice.pdf
DOCProtokół uwag i wniosków.doc
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).