• PL
  • EN
  • DE
Drodzy mieszkańcy gminy Krapkowice, przypominamy o obowiązku złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za odpady do 10 marca 2020 roku. Deklaracje przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach. Dodatkowo w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 (26 lutego) oraz w  Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Mickiewicza 1 (27 lutego) w godzinach 16:00-18:00. Zapraszamy.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Drodzy mieszkańcy,

W związku z nieterminowym odbiorem odpadów komunalnych (głównie odpadów zielonych) z nieruchomości na ternie Gminy Krapkowice, w ubiegłym tygodniu zostało wysłane pismo do firmy Naprzód Sp. z o.o. wskazujące podstawy naliczenia kar umownych. Dokumentacją potwierdzającą nieterminowy odbiór odpadów są zarówno dane z programu Analizer (umożliwiającego śledzenie tras przejazdów pojazdów odbierających odpady komunalne), liczne zgłoszenia mieszkańców przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną oraz informacje zawarte w raporcie miesięcznym dostarczonym przez Wykonawcę, wskazujące inne daty odbioru odpadów komunalnych niż wynikające z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu.
Kara umowna, jaką przyjdzie zapłacić firmie Naprzód Sp. z o.o. za brak należytej staranności w realizacji umowy to przeszło 63 tys. zł. W chwili obecnej oczekujemy na wyjaśnienia Wykonawcy. Jednocześnie trwa weryfikacja raportu miesięcznego za sierpień i jak wynika ze wstępnych ustaleń, również za ten miesiąc Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna.
W trosce o zapewnienie jak najlepszej jakości świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, po licznych rozmowach z kierownictwem firmy ustalono, że pierwszym krokiem do poprawy obecnej sytuacji będzie zmiana obowiązujących harmonogramów wywozu odpadów. Nowe harmonogramy wejdą w życie 1 października i zostały już dostarczone mieszkańcom Gminy. Harmonogramy dostępne są również w zakładce Gospodarka odpadami. 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).