• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Koty wolno żyjące

W związku z coraz liczniejszymi interwencjami mieszkańców gminy Krapkowice dot. kotów wolno żyjących informujemy, że w ramach opieki nad nimi Gmina Krapkowice realizuje następujące zadania:

  1. prowadzi ich akcyjną sterylizację i kastrację,
  2. dokarmia je w okresie zimowym,
  3. zapewnia im opiekę i leczenie wyłącznie w przypadku zdarzeń drogowych.

Powyższe zadania wynikają z przyjętego przez Radę Miejską w Krapkowicach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016 jak również z ustawy o ochronie zwierząt.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, realizowana jest poprzez monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Miasta i Gminy Krapkowice, w celu określenia ich ilości, a następnie dokarmianie ich w okresie zimowym, które realizowane jest poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) zwierząt, a także  współdziałanie z organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

                Mając na uwadze powyższe informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach nie będzie pokrywał kosztów leczenia kotów wolno żyjących za wyjątkiem sytuacji, kiedy ucierpią one w wyniku zdarzeń drogowych. Mieszkańcy oddający zwierzęta pod opiekę weterynaryjną muszą się liczyć z ryzykiem obciążenia ich kosztami takiego leczenia.

           

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).