Żelazne Gody

Są przykładem dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz budują wiarę, że wspólnie przeżyte lata mogą być symbolem miłości i wierności. Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego, czyli Żelazne Gody 17 września obchodzili państwo Stefania i Czesław Jucha. Jubilatom życzymy wszelkiej pomyślności oraz dalszych wspólnych lat w zdrowiu i szczęściu.