OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Burmistrz Krapkowic informuje, że zamierza zlecić bez stosowania przepisów ustawy  – Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8) wykonanie na przestrzeni 2010 roku zadania pod nazwą „Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17”.
Zainteresowanych wykonawców prosi się o zgłaszanie, w terminie do 15 grudnia 2009r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: umig_org@krapkowice.pl lub fax 077 44 66 888, wniosków o przesłanie dokumentów niezbędnych do złożenia oferty. We wniosku prosimy o podanie nazwy i adresu firmy.

[04-12-2009]