OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Burmistrz Krapkowic informuje, że zamierza zlecić bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8) wykonanie na przestrzeni 2010 roku zadania pod nazwą „Utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 i 21”.


Zainteresowanych wykonawców prosi się o zgłaszanie w terminie do dnia 4 grudnia 2009r. pocztą elektroniczną na adres: umig_org@krapkowice.pl, lub  fax 077 44 66 888 wniosków o przesłanie dokumentów niezbędnych do złożenia oferty.

[2009-11-16]