Burmistrz Krapkowic ogłasza wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice - drugie półrocze 2016 roku

Burmistrz Krapkowic ogłasza wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice - drugie półrocze 2016 roku, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Krapkowice oraz zwiększy dostępność mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach sportowych.
 

PDFZarządzenie nr 431.2016.pdf (237,53KB)