Nagrody dla najlepszych

21 czerwca w Krapkowickim Domu Kultury odbyło się uroczyste Miejsko-Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016. W tym roku gala wręczenia nagród Burmistrza Krapkowic  odbyła się w niezwykłej scenerii – na tle największej na świecie wyhaftowanej kopii obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Krapkowic, Andrzej Kasiura oraz przedstawiciele władz samorządowych, przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach, Andrzej Małkiewicz oraz radni Rady Miejskiej, przedstawiciele duchowieństwa na czele z dziekanem dekanatu krapkowickiego ks. Krzysztofem Korgel, nauczyciele oraz dyrektorzy placówek oświatowych.  Na spotkanie zaproszeni zostali rodzice oraz wyróżniający się w nauce i w sporcie uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych.

Uroczystość rozpoczęły taneczne pokazy dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach oraz z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Krapkowicach.  Następnie głos zabrał Burmistrz Krapkowic, Andrzej Kasiura, który złożył gratulacje wyróżnionym uczniom oraz podziękowania dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie, pracę i wsparcie w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych, uczniowie, którzy osiągnęli w gminie najwyższe wyniki na zewnętrznych egzaminach i sprawdzianach kompetencyjnych oraz uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce otrzymali listy gratulacyjne i nagrody.  Nagrodzeni zostali również najlepsi sportowcy zdobywcy złotych, srebrnych i brązowych medali w finałach wojewódzkich zawodów sportowych. Nagrody uczniom wręczali pan Andrzej Kasiura Burmistrz Krapkowic, pan Andrzej Małkiewicz Przewodniczący  Rady Miejskiej w Krapkowicach oraz pani Anna Kielar Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Uczniom zostały wręczone rodzinne karnety do kina w Krapkowickim Domu Kultury oraz karnety na Krytą Pływalnię „Delfin” w Krapkowicach.

Podczas uroczystej gali podsumowano wyniki „Szkolnej Ligi Pływackiej”. Zwycięskim szkołom Burmistrz Krapkowic wręczył  nagrody pieniężne, a najlepsi uczniowie otrzymali statuetki oraz okolicznościowe  dyplomy.  

W czasie uroczystości program artystyczny zaprezentowali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach, Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach oraz Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach. 

Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem Burmistrza Krapkowic z wszystkimi wyróżnionymi  uczniami szkół gimnazjalnych i podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Krapkowice.