Konkurs plasyczny - Naprawiam Swoją Gminę

BURMISTRZ KRAPKOWIC

zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

„NAPRAWIAM SWOJĄ GMINĘ”

w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Krapkowic – szansą na poprawę jakości życia”

dofinansowanego w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych

i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Są miejsca które lubisz najbardziej? Należy je zmienić na lepsze, ożywić i uatrakcyjnić? Wyraź to pracą plastyczną.

Weź udział w konkursie!

Przygotuj pracę plastyczną, wykonaną dowolną techniką (bryła, rysunek, obraz, kolaż), format A4 lub A3.

Liczy się oryginalność, staranność i zgodność z tematem rewitalizacji Gminy Krapkowice.

Prace plastyczne należy dostarczyć w dniu 25.06.2016 r. w godz. od 13.00 do 15.00

na nasze stoisko „Lokalny Program Rewitalizacji”

przy Porcie Jachtowym w Krapkowicach podczas imprezy „Flis Odrzański”.

Ogłoszenie wyników tego samego dnia o godz. 17.00.

Do wygrania ciekawe nagrody!

Do pobrania:
DOCRegulamin konkursu plastycznego + karta zgłoszenia.doc (202,50KB)
PDFRegulamin konkursu plastycznego + karta zgłoszenia.pdf (1,24MB)
PDFUlotka.pdf (648,05KB)

plakat.png