• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oświadczenie Burmistrza Krapkowic ws. powołania drugiego zastępcy

Krapkowice, 6 czerwca 2016 r.

Oświadczenie Burmistrza Krapkowic

 

          Odpowiadając na list otwarty Radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach na wstępie wyjaśniam, że za organizację pracy w Urzędzie Miasta i Gminy odpowiedzialny jest Burmistrz. Powołanie drugiego zastępcy w Gminie Krapkowice jest niezbędne i dopuszczalne prawem, aby statutowe zadania gminy i zasady jej funkcjonowania mogły być realizowane prawidłowo i terminowo. W ostatnim okresie znacznie wzrosła ilość zadań inwestycyjnych, zadania te są mocno rozdrobnione, dlatego wymagają stałego nadzoru. Ponadto przeprowadzona w UMiG kontrola RIO wykazała potrzebę zwiększenia nadzoru nie tylko w samym urzędzie, ale i nadzoru właścicielskiego w spółkach komunalnych.  Kolejnym argumentem przemawiającym za rozdzieleniem zadań na dwóch zastępców jest fakt, że zamówienia publiczne i większość inwestycji nie powinny być nadzorowane przez jedną osobę. Zdecydowanie najważniejszym argumentem za powołaniem drugiego Zastępcy Burmistrza jest wzmocnienie pozycji osoby, która spotyka się z potencjalnymi inwestorami.

            Pragnę poinformować, że awans pracownika zatrudnionego w urzędzie na stanowisko drugiego Zastępcy Burmistrza przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia pierwszego Zastępcy Burmistrza oraz Sekretarza Gminy jest praktycznie neutralny dla budżetu gminy, przede wszystkim nie wymaga podwyższania wydatków administracyjnych. W ostatnich miesiącach odbyło się 16 nowych naborów, ale nie wzrosło znacznie zatrudnienie w urzędzie, gdyż w zdecydowanej większości zastępowano istniejące od wielu lat stanowiska pomocy administracyjnej stanowiskami urzędniczymi. Nabór na stanowisko urzędnicze  wymaga przeprowadzenia konkursu, co daje złudne poczucie rozrastającej się administracji.

           Na koniec listu chciałem poinformować, że zdecydowana większość miast powiatowych w Polsce od wielu lat posiada dwóch zastępców burmistrza. Powołanie drugiego zastępcy jest niezbędne dla prawidłowej realizacji wykonywanych zadań, należytego nadzoru nie tylko nad urzędem, ale i spółkami komunalnymi, ale przede wszystkim w celu pozyskania nowych inwestorów w naszej gminie.  Nadrzędnym zadaniem nowego zastępcy jest tworzenie pozytywnego klimatu inwestycyjnego Gminy Krapkowice oraz powstanie nowych inicjatyw społecznych.

Burmistrz Krapkowic
/-/ Andrzej Kasiura

PDFlist otwarty - skan.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).