Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej -  działka nr 14/4 z mapy 7, obręb Krapkowice.

 

Do pobrania:

PDFzarządzenie 419,2016.pdf (145,61KB)