OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE NA 2016 ROK – DRUGIE PÓŁROCZE

Konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe. O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176).

Na realizację projektów w drugim półroczu 2016 roku przeznacza się kwotę
– 150 000,00 zł.

Termin składania wniosków: do dnia  6 czerwca 2016 r. godz. 17:00  
Termin realizacji projektów: do dnia 15 grudnia 2016 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej