Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej ma realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 416 od km +1 144- km 3 + 893 w m. Pietna

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - inwest.jpeg Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - środow.jpeg