OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE
Burmistrza Krapkowic
o przyznanie stypendiów sportowych w 2010 roku


Na podstawie Uchwały Nr XXVI/295/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 listopada  2009 roku sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych w roku 2010 roku.

Zasady przyznawania stypendium ujęte zostały w przedmiotowej uchwale.

Ostateczny termin składania wniosków na rok 2010 upływa 12 kwietnia 2010 roku.

Kompletny wniosek należy złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 /liczy się data wpływu wniosku do urzędu/.


Burmistrz Krapkowic
 mgr Piotr Solloch

Załączniki:

1. DOCUchwała Nr XXVI-295-2009 w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych (46,00KB) sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Wzór wniosku.

 

[24-03-2010]