Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krapkowicach

29 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krapkowicach. Zebraniu przewodniczył Prezes Zarządu, Andrzej Kasiura. Głównym tematem obrad były przygotowania do planowanego na 23 kwietnia w Ściborowicach zjazdu OSP. Komendant Miejsko-Gminny OSP, druh Jerzy Jarosz przedstawił także informację o przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych we wszystkich jednostkach OSP naszej Gminy. W wyniku zebrań wyłoniono 32 delegatów na zjazd miejsko-gminny. Prezes Zarządu przedstawił dwa dokumenty: propozycję Uchwały Programowej i propozycję Ramowego Planu Działania na kadencję 2016-2020. Dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie i zostaną przedstawione zjazdowi  do zatwierdzenia.

2 (Small).jpeg3 (Small).jpeg