Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: część działek nr 177/11, 304 i 343 z mapy 8, część działki 6/44 z mapy 12 oraz działki 99,100,101 z mapy 6 wszystkie obręb Krapkowice.

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie 387,2016.pdf (328,45KB)