Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny przy ul. Kilińskiego 7, działka nr 10/38 z mapy 12, obręb Krapkowice.

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie 384,2016.pdf (140,54KB)