• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ - 18.03.2016

Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 11.03.2016 r., działającego w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach zwołuje na dzień 18 marca 2016 r. (piątek) o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17

XV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z porządkiem obrad:
1. Otwarcie XV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przy ul. Ks. Duszy w Krapkowicach;
2) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów przemysłowo- usługowych przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach;
3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach;
4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Krapkowice ( w rejonie ulic Kozielskiej, Prudnickiej i Parkowej);
5) w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krapkowice.
3. Zakończenie XV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.
W tym samym dniu 18 marca 2016 r. (piątek) o godz. 1230 odbędzie się posiedzenie Komisji połączonych (Edukacji, Kultury i Sportu, Spraw Społecznych, Gospodarki i Finansów), gdzie oprócz tematów sesyjnych będzie omówienie m.in. zagadnień dot. służebności przesyłu wody do Firmy Ergo-pack przez działki nr 16/5, nr16/6 i nr 17; odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty-sprzedaż lokalu mieszkalnego; prawa przejazdu i przechodu przez działki nr 715/3 w Żużeli; udzielenie bonifikaty na zbycie nieruchomości na cele zagospodarowania nieruchomości przyległej.


                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Małkiewicz

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).