OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Burmistrz Krapkowic ogłasza II  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr: 76/1 z karty mapy 3, o pow. 0,1190 ha  i  76/3 z karty mapy 3, o pow. 3,6015 ha, obręb Krapkowice, położonych przy ul. Opolskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr 50729. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2004 roku teren oznaczony jest symbolem – 11.UA,ZP(MS) i  przeznaczony pod zabudowę administracji lokalnej i usług administracyjnych, (biura, siedziby firm) z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej zieleni skwerowej typu parkowego – zapis obejmuje obszar około 1/5 powierzchni działki od strony ul. Opolskiej. Pozostała część  stanowi teren oznaczony symbolem 10.P,S, który przeznacza się pod projektowaną zabudowę przemysłową, baz składowych, magazynów.

DO POBRANIA

Pełna treść informacji o przetargu >> kliknij tutaj