• PL
  • EN
  • DE
Ważna informacja - KASA w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00 do odwołania. Tymczasowo jest zlokalizowana na niskim parterze od strony ul. Działkowej obok Straży Miejskiej.  Dostęp do kasy odbywa się poprzez okienko zewnętrzne, dostosowane do obsługi klientów. ***  Uwaga - od 16 marca do odwołania  poszczególne Wydziały UMiG w Krapkowicach będą wykonywały określone zadania w SPOSÓB WYŁĄCZAJĄCY BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW - czytaj więcej >> *** W związku ze złagodzeniem obostrzeń przez rząd RP podjęto decyzję o otwarciu z dniem 28 kwietnia 2020 roku Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Krapkowicach. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Organizacja warsztatów "Przyroda wokół nas - uczymy się ją poznawać i fotografować"

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego ogłasza nabór na organizację warsztatów z podstaw fotografowania przyrody pn. "Przyroda wokół nas - uczmy się ją poznawać i fotografować". Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół gimnazjalnych, z cennymi zasobami przyrody najbliższego otoczenia. Zajęcia związane będą z pokazaniem i uświadomieniem dzieci i młodzieży, jak cenne okazy flory i fauny, pomniki przyrody oraz obszary chronione istnieją w ich miejscowościach i okolicy. 

Uczestnicy warsztatów będą mogli również zapoznać się z technikami fotografowania przyrody. Najciekawsze prace uczestników warsztatów, będą mogły wziąć udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez UMWO w II połowie 2016 r. 

Zgłoszenia mogą dokonać podmioty/organizacje z terenu województwa opolskiego posiadające osobowość prawną, mogące podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego m.in:
- Stowarzyszenia odnowy wsi i inne organizacje pozarządowe,
- Gminne ośrodki kultury,
- Szkoły podstawowe oraz gimnazjalne.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenie materiału osobiście do Urzędu upływa 31 marca 2016 roku. W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, pod nr. tel. 77 44 82 123 lub 125. 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

Szczegóły na stronie internetowej http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=256&idd=660

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).