CZYTANIE W JĘZYKU SHAKESPEARE’A

Zainspirowani ogólnopolską akcją „Cała Polska czyta dzieciom”, ogłoszonym przez ONZ roku 2016 Rokiem Szekspirowskim oraz wytycznymi MENiS (rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci młodzieży), postanowiłyśmy zorganizować w szkole, ZSS nr 1w Krapkowicach,  konkurs czytelniczy w języku angielskim. Cieszący się dużym zainteresowaniem uczniów, konkurs odbył się w 3 kategoriach wiekowych: klasy 1-3 SP (czytający fragmenty bajki „Muzzy and the backward clock”), klasy IV-VI (w ich wykonaniu słuchaliśmy fragmentów bajek ”Cinderella”, „Snow Queen”, „Little Mairmaid” oraz „Hansel and Gretel”) ora1-3 gimnazjum, czytający fragmenty ksiązki J. K. Rowling „Harry Potter and the Order of the Phoenix”. W sumie uczestniczyło 27 uczniów. Przed komisją stanęło bardzo trudne zadanie, ponieważ wszyscy uczestnicy wykazali się zaangażowaniem, entuzjazmem i dobrym warsztatem. Po długich i burzliwych naradach ustalono, że w kl. 1-3 SP I m. otrzyma Amelia Szulc (kl. 3b), kl. IV-VI: I m. Szymon Stegliński (kl. 6c) oraz Bartosz Broniak (kl. 4a), II m. Łukasz Jacków (kl. 6a) oraz Julia Janik (kl. 4a), III m. Maks Cieśla (kl. 6c) oraz Piotr Wiertelarz (kl. 5b), natomiast I m. w gimnazjum przypadło Romanie Wodniak (kl. IIB). Wyróżnienia otrzymali także Krzysztof Jaworski (kl. 6a) oraz Oliwia Herman (kl. 5a).
Wszystkim uczniom dziękujemy!

CZYTANIE W JĘZYKU SHAKESPEARE’A.jpeg