OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC - DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Burmistrz Krapkowic informuje, że zamierza zlecić bez stosowania przepisów ustawy  – Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8 ) wykonanie na przestrzeni 2009 r. zadanie pod nazwą „Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 ”. Zainteresowanych wykonawców prosi się o zgłaszanie w terminie do dnia 17 grudnia 2008r. pocztą elektroniczną na adres: , lub fax  077 44 66 888 wniosków o przesłanie dokumentów niezbędnych do złożenia oferty .