Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: część działki nr 343 z mapy 8, obręb Krapkowice.

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie 358.pdf (323,37KB)