• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Gospodarka odpadami - aktualności

 • MPSZOK - zmiana lokalizacji

  24 Sierpnia 2016
  informacja slider.jpeg

  Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

  W związku z organizacją w dniu 27 sierpnia 2016 r. Pchlego Targu na placu przed Halą Widowiskowo-Sportową im. W. Piechoty w Krapkowicach informujemy, że Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

  więcej»
 • Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

  22 Sierpnia 2016
  4.jpeg

  W dniach 1-16 września br. firma Naprzód Sp. z o.o. dostarczy mieszkańcom nowe harmonogramy odbioru odpadów, z terminem obowiązywania od 19 września 2016 roku.

  więcej»
 • Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

  4.jpeg

  W związku z tym, że poniedziałek był dniem wolnym od pracy (Święto Wniebowzięcia NMP), terminy odbioru odpadów komunalnych zostały przesunięte o jeden dzień. Zmiana ta została jednak uwzględniona w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych, które otrzymaliście Państwo od firmy Naprzód Sp. z o.o.

  więcej»
 • Spotkanie z firmą Naprzód Sp. z o.o.

  21 Lipca 2016
  4.jpeg

  W trosce o zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice, w dniu 21 lipca br. pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach spotkali się z V-ce Prezesem Zarządu firmy Naprzód Sp. z o.o. Rydułtowy – Panem Lesławem Pałka. Celem spotkania było wypracowanie skutecznych rozwiązań zmierzających do poprawy jakości usług, w zakresie terminowego odbioru odpadów komunalnych z terenu Naszej Gminy.

  więcej»
 • Informacja firmy Naprzód Sp. z o.o. z Rydułtowy w sprawie nieterminowego odbioru odpadów.

  18 Lipca 2016
  4.jpeg

  Firma Naprzód sp. z o.o. z Rydułtowy informuje, że w związku z serią awarii samochodów i innych zdarzeń losowych w lipcu br. w wielu przypadkach odpady komunalne były odbierane z opóźnieniem. Za zaistniałą sytuację mieszkańców Gminy Krapkowice bardzo przepraszamy.

  więcej»
 • KAMERA NA MPSZOKu - Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

  11 Lipca 2016
  4.jpeg

  Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

  W trosce o środowisko i  utrzymanie czystości na terenie naszego miasta Straż Miejska w Krapkowicach dnia 12 lipca br. zamontowała kamerę, która będzie monitorowała teren parkingu przy hali widowiskowo-sportowej im. W. Piechoty w Krapkowicach. Powyższe działania są reakcją na liczne interwencje mieszkańców dot. podrzucania na tym terenie odpadów w terminach innych niż wynikające z harmonogramu otwarcia Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

  więcej»
 • Opłata za odpady komunalne

  09 Czerwca 2016
  4.jpeg

  Opłata za gospodarowanie odpadmi komunalnymi za II kwartał 2016 roku.

  więcej»
 • Zasady odbioru odpadów komunalnych, reklamacje

  24 Sierpnia 2015

  Odpady gromadzone na posesji w workach i pojemnikach odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości. Odbiór odpadów odbywa się w godzinach od 6:00 do 21:00. Pojemnik/ki i worki należy wystawić najpóźniej do godz. 6:00  w dniu odbioru. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia pojemników i worków pracownikowi przedsiębiorcy.

  więcej»
 • WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  24 Sierpnia 2015

  Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  więcej»
 • MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

  02 Września 2015

  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Krapkowice, należy przekazywać zgodnie z Uchwałą Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego”, zmienionej uchwałą Nr XLIII/500/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu lub Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu.

  więcej»
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).