• PL
 • EN
 • DE

Komunikat PCZK: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 opolskie (wszystkie powiaty) od 18:00/17.09 do 07:00/18.09.2019 prędkość do 35 km/h, porywy do 75 km/h. Prosimy o ostrożność i zabezpieczenie mienia.

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Gospodarka odpadami - aktualności

 • Zasady odbioru odpadów komunalnych, reklamacje

  24 Sierpnia 2015

  Odpady gromadzone na posesji w workach i pojemnikach odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości. Odbiór odpadów odbywa się w godzinach od 6:00 do 21:00. Pojemnik/ki i worki należy wystawić najpóźniej do godz. 6:00  w dniu odbioru. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia pojemników i worków pracownikowi przedsiębiorcy.

  więcej»
 • WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  24 Sierpnia 2015

  Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  więcej»
 • MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

  02 Września 2015

  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Krapkowice, należy przekazywać zgodnie z Uchwałą Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego”, zmienionej uchwałą Nr XLIII/500/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu lub Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu.

  więcej»
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).