• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikaty i ogłoszenia

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został  podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej   do sprzedaży w drodze przetargu - działka 96/2 z mapy 2, obręb Pietna".


 • Ogłoszenie o naborze

  15 Listopada 2018
  logo-kraina-sw-anny.jpeg

  Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przedsięwzięć.

  więcej»
 • Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

  13 Listopada 2018
 • Odbiór odpadów w dniu 12 listopada br.

  08 Listopada 2018
  informacja slider.jpeg

  W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym dnia 12 listopada br. informujemy, że firma Naprzód Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań,  aby zrealizować zaplanowany na ten dzień odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Krapkowice oraz sołectwa Żywocice.

  więcej»
 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

  29 Października 2018

  w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

  więcej»
 • Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

  29 Października 2018
  druk_plakat_zostan_zolnierzem_rzeczypospolitej_420x594mm_A2_wybrany_do_druku_02_www.jpeg

  Ruszyła kampania rekrutacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Ma ona pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też ciekawa , stabilna i perspektywiczna praca. Od 14 października na terenie całego kraju żołnierze będą spotykać się z Polakami i zachęcać ich, by  wstępowali do wojska.

  więcej»
 • Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

  29 Października 2018
  annaland-logo.png

  Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizując plan komunikacji na rok 2018 zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w zakresie przekazania mieszkańcom i podmiotom z obszaru LGD wiedzy i informacji na temat możliwości realizacji własnych projektów za pośrednictwem LGD, w tym zwłaszcza: o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, na temat kryterium oceny wniosków i ich interpretacji, na temat wymogów formalnych określonych przez Instytucję Wdrażającą, na temat dobrych praktyk osiąganych w innych regionach kraju lub za granicą (wzmacniających partycypację oraz usprawniających realizację projektów).

  więcej»
 • Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych gminy Krapkowice

  19 Października 2018
 • Informacja

  11 Października 2018

  Ocena oferty złożonej przez Krapkowickie Centrum Dobroczynności na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin

  więcej»
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  16 Października 2018
  informacja slider.jpeg

  dz. 96/2, m. 2, obręb Pietna.

  więcej»
 • OGŁOSZENIE

  15 Października 2018

  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski.

  więcej»