• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

15 lutego 2016 r. rusza rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych w Gminie Krapkowice

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Do 31 marca 2016 roku rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mają czas na złożenie wniosku do przedszkola o przyjęcie dziecka. Natomiast 12 lutego 2016 r. upływa termin złożenia deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Do 4 kwietnia 2016 r. odbywać się będą posiedzenia komisji rekrutacyjnych w przedszkolach.  11 kwietnia 2016 r.  podane będą listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. W terminie od 12 do 19 kwietnia rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. 22 kwietnia 2016 r. znane będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 25 kwietnia do 30 maja 2016 roku.

Pobierz:

 • Zarządzenie Nr 328/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 27 stycznia 2016 r.
  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
  i uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice >> PDFZarz-dzenie - terminy rekrutacji do przedszkoli.pdf
 • Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r.
  w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice >> PDFUchwała - Kryteria naboru do przedszkoli.pdf

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Dzieci zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców, które należy dostarczyć do szkoły do dnia
29 kwietnia 2016  r. W okresie od 15 lutego do 29 kwietnia rodzice dzieci zameldowanych lub zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku
o przyjęcie do wybranej szkoły.

UWAGA! Nabór dzieci do klas sportowych odbywa się w terminie do 20 kwietnia 2016 r.

W dniu 12 maja 2016 r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a do 20 maja 2016 r. rodzice są zobowiązani    do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły. W dniu  25 maja komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 30 maja do 29 czerwca 2016 roku.

 

Pobierz:

 • Zarządzenie Nr 329/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 27 stycznia 2016 r.
  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
  i uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice >> PDFZarządzenie - terminy rekrutacji do szkół podstawowych.pdf
 • Uchwała Nr XIII/168/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów >> PDFUchwała - Kryteria naboru do szkół podstawowych.pdf
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).