• PL
  • EN
  • DE
Ważna informacja - KASA w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00 do odwołania. Tymczasowo jest zlokalizowana na niskim parterze od strony ul. Działkowej obok Straży Miejskiej.  Dostęp do kasy odbywa się poprzez okienko zewnętrzne, dostosowane do obsługi klientów. ***  Uwaga - od 16 marca do odwołania  poszczególne Wydziały UMiG w Krapkowicach będą wykonywały określone zadania w SPOSÓB WYŁĄCZAJĄCY BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW - czytaj więcej >> *** W związku ze złagodzeniem obostrzeń przez rząd RP podjęto decyzję o otwarciu z dniem 28 kwietnia 2020 roku Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Krapkowicach. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Projekty hybrydowe ppp w termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z praktycznego punktu widzenia

Z inicjatywy Burmistrza Krapkowic – Andrzeja Kasiury, pod tym tytułem w dniu 26 stycznia br. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Mickiewicza 1 w Krapkowicach odbyło się seminarium, którego uczestnikami byli przedstawiciele kilkunastu samorządów z terenu woj. opolskiego zrzeszonych w Aglomeracji Opolskiej.

Celem seminarium było dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej budynków w modelu hybrydowym ppp, tzn. łączącym dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym z RPO WO 2014-2020 z kapitałem prywatnym, w szczególności zaznajomienie z mechanizmem powiązania oszczędności z wynagrodzeniem partnera prywatnego. Ponadto uczestnicy poznali wiele przykładów podobnych przedsięwzięć zrealizowanych bądź będących w trakcie realizacji, w których prym wiodą właśnie przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji.

Seminarium prowadzili eksperci z Instytutu Publiczno - Prywatnego z Warszawy przy udziale kancelarii prawnej z Wrocławia. Gościem seminarium był przedstawiciel firmy Siemens, przodującej w liczbie realizowanych przedsięwzięć ppp na terenie Polski.  W spotkaniu uczestniczył również m.in. dyrektor biura Aglomeracji Opolskiej oraz przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020. 

Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym, w podsumowaniu którego uczestnicy wyrażali chęć podjęcia współpracy międzygminnej na zasadzie porozumienia, celem wdrożenia wspólnego projektu hybrydowego, ale również wykazywali zainteresowanie realizacją przedsięwzięcia w przypadku braku środków zewnętrznych, upatrując w tej formule jedyną możliwość realizacji ważnych dla siebie celów.

Należy mieć nadzieję, że w tym celu już niedługo dojdzie do zawarcia porozumienia partnerskiego, co pozwoli rozpocząć prace przedwdrożeniowe. 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).