OGŁOSZENIE - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W BUDYNKACH UMiG KRAPKOWICE

Burmistrz Krapkowic informuje, że zamierza zlecić bez stosowania przepisów ustawy  – Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8) wykonanie na przestrzeni 2009 r. zadanie pod nazwą „Utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 i 21”. Zainteresowanych wykonawców prosi się o zgłaszanie w terminie do dnia  17 listopada 2008r. pocztą elektroniczną na adres: , lub fax  077 44 66 888 wniosków o przesłanie dokumentów niezbędnych do złożenia oferty.