Co zrobić z choinką po świętach?

    Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach informuje, że mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice, mogą pozbyć się choinek, wystawiając je przed posesje wraz z odpadami niesegregowanymi (zmieszanymi) w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie dla tej frakcji odpadów.
    Ponadto mieszkańcy Gminy Krapkowice, mogą nieodpłatnie oddać choinki do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) zlokalizowanego na parkingu przy hali widowiskowo - sportowej im. W. Piechoty przy ul. Kilińskiego 3 w Krapkowicach. MPSZOK czynny jest w dwa piątki w miesiącu oraz w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 16:00. Warunkiem korzystania z MPSZOK jest okazanie ostatniego dowodu wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    Harmonogram MPSZOK dostępny jest na stronie internetowej www.krapkowice.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.