• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE NA 2016 ROK – PIERWSZE PÓŁROCZE

OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE NA 2016 ROK
– PIERWSZE PÓŁROCZE

Konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe. O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014r. poz. 715).

Na realizację projektów w pierwszym półroczu 2016 roku przeznacza się kwotę – 150 000,00 zł.

Termin składania wniosków: do dnia  15 stycznia 2016 r. godz. 14:00  

Termin uzupełnienia barków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych
od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe)
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Termin realizacji projektów: do dnia 30 czerwca 2016 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Do pobrania:
PDFZarządzenie 296.2015 ogłoszenie.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).