Gimnazjalny Inkubator Talentów - ZSS nr 1

W listopadzie 2015 r. zakończył się trwający prawie dwa lata Projekt „Gimnazjalny Inkubator Talentów”, w którym uczestniczyło prawie 260 uczniów Publicznego Sportowego Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach wyrównawczo-dydaktycznych z języka angielskiego, matematyki, fizyki i chemii, w zajęciach dla uczniów zdolnych z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, języków obcych (angielskiego i niemieckiego), matematyki oraz zajęć z prewencji (klasy II) i doradztwa edukacyjno-zawodowego (klasy III). Ponadto uczniowie brali udział w kilkunastu  wycieczkach edukacyjnych:  dwukrotnie do Krakowa, Wrocławia, Chorzowa i raz w 2-dniowej do Warszawy, a także  na Uniwersytet Opolski na wykłady i ćwiczenia z naukowcami tej uczelni.

Programy zajęć i wycieczek były bardzo atrakcyjne. Uczniowie często w innej formie niż na lekcjach poznawali wiedzę przedmiotową. Odwiedzali różne miejsca m.in. Sejm, Zamek Królewski w Warszawie i w Krakowie, Muzeum Wojska Polskiego, Planetarium, Obserwatorium Astronomiczne, stację meteorologiczną, Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, zakłady poligraficzne Chespa, zakłady papiernicze Metsa Tissue, oczyszczalnię ścieków, pieczarkarnię, Port Jachtowy, siłownię na powietrzu, Panoramę Racławicką, operę, ZOO z Afrykanarium.

Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte dzięki Projektowi przydadzą się naszym uczniom nie tylko na egzaminie gimnazjalnym, ale również w dalszej edukacji i codziennym życiu.

 

Szkolny Koordynator Projektu
Maria Karwecka