• PL
  • EN
  • DE
Ważna informacja - KASA w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00 do odwołania. Tymczasowo jest zlokalizowana na niskim parterze od strony ul. Działkowej obok Straży Miejskiej.  Dostęp do kasy odbywa się poprzez okienko zewnętrzne, dostosowane do obsługi klientów. ***  Uwaga - od 16 marca do odwołania  poszczególne Wydziały UMiG w Krapkowicach będą wykonywały określone zadania w SPOSÓB WYŁĄCZAJĄCY BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW - czytaj więcej >> *** W związku ze złagodzeniem obostrzeń przez rząd RP podjęto decyzję o otwarciu z dniem 28 kwietnia 2020 roku Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Krapkowicach. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

Krapkowice, dnia 30 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie zmiany

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KRAPKOWICE

Zmianie ulega punkt 2 zaproszenia, który otrzymuje nowe brzmienie:

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 04 grudnia 2015 roku do godziny 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, pok . 28 (sekretariat).

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie zatytułowanej: „OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KRAPKOWICE. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 4 GRUDNIA 2015 R. DO GODZ. 14:00”.

Pozostałe warunki zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.

                                                                                             

                                                                                                                       BURMISTRZ KRAPKOWIC

                                                                                                                             /-/ Andrzej Kasiura

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).