• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dot. XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach

 XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

 w dniu  27 listopada  2015 r. ( piątek  ) o godz. 1400

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17

 

z porządkiem obrad:

 

     1. Otwarcie XII  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

     2. Podjęcia  uchwał:

        1) w sprawie  przyjęcia  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krapkowice; 

        2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok;

        3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

        4) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/128 /2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia  wysokości

stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku;

       5) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów

formularzy informacji i deklaracji podatkowych;

      6) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie  służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice;

      7) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie gminy Krapkowice przez osoby prawne nie

będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakres kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania

dotacji.

  3. Zakończenie  XII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

        W tym samym dniu, godzinę  przed Sesją (godz.13,00),odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Krapkowicach posiedzenie

połączonych komisji- tematy jw.  

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).