• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Opieka nad zwierzętami w Gminie Krapkowice

Artykuł NTO: Gminy wydają sporo na schroniska dla zwierząt. Kosztowna buda dla bezdomnego psa

W odniesieniu do artykułu NTO informujemy, iż problem dotyczący wysokich kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami jest znany także Gminie Krapkowice, która z roku na rok wydatkuje coraz wyższe środki finansowe na realizację tego zadania.

W postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta na kwotę 223.540,00 zł.  

Z końcem 2013 roku gmina ogłosiła przetarg na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krapkowice oraz sprawowanie opieki nad nimi na okres 2 lat.

W ramach podpisanej umowy realizowane są między innymi niżej wymienione zadania:

  1. wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krapkowice,
  2. pobyt bezdomnych psów wraz z wyżywieniem w miejscu świadczenia usług przez Wykonawcę,
  3. leczenie bezdomnych zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu Gminy Krapkowice, obejmujące w szczególności: 
  1. leczenie zwierzęcia wraz z opieką pooperacyjną (obejmującą również wyżywienie): farmakologiczne, chirurgiczne miękkie, chirurgiczne kostne,
  2. badania i zabiegi, w tym w szczególności: odrobaczanie, odpchlenie, szczepienie przeciw wściekliźnie,

6) przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krapkowice,

7) usypianie ślepych miotów,

8) elektroniczne znakowanie bezdomnych zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu Gminy Krapkowice przekazywanych do adopcji,

9) poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt  z terenu gminy Krapkowice
i przekazywanie tych zwierząt do adopcji,

Pragniemy również poinformować, że w 2013 roku Gmina Krapkowice podjęła współpracę z Fundacją Fioletowy Pies z Opola, która wyraziła zainteresowanie prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że gmina udostępni teren pod jego budowę, natomiast Fundacja zajmie się jego prowadzeniem. Inicjatywą utworzenia międzygminnego schroniska zainteresowane były także inne gminy z województwa opolskiego. Dnia 22 kwietnia 2013 roku w Krapkowickim Domu Kultury odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli tych gmin oraz Fundacji Fioletowy Pies. Podczas spotkania przedstawiona została koncepcja zagospodarowania czterech działek, stanowiących własność Gminy Krapkowice, położonych przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach, a także wstępne koszty realizacji inwestycji tj.  budowy schroniska (1 mln zł) oraz rocznych kosztów utrzymania, obejmujących m.in.: zatrudnienie pracowników, weterynarza, zaopatrzenie (ok. 350-500 tys. zł).

W ramach przygotowań do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Gmina Krapkowice przystąpiła do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, a także złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dot. budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt, celem wpisania go na listę zadań priorytetowych na rok 2014, objętych dofinansowaniem ze środków funduszu. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i wpisany na przedmiotową listę.

Niestety plan budowy schroniska nie doszedł do realizacji, gdyż pozostałe gminy nie złożyły stosownych deklaracji w zakresie współpracy. Ponadto pojawiły się również wątpliwości formalno-prawne związane z powierzeniem prowadzenia międzygminnego schroniska Fundacji Fioletowy Pies.

Wypełniając dyspozycje ustawowe Gmina Krapkowice podejmuje nieustanne starania o nawiązanie współpracy z jednym ze schronisk położonych na terenie województw: opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, żywiąc jednocześnie nadzieję, że podpisanie umowy współpracy w znaczący sposób obniży koszty ponoszone na to zadanie. Niestety sytuacja jest bardzo trudna, gdyż większość schronisk jest przepełniona i nie ma możliwości przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy, zaś przedstawione w bardzo nielicznych przypadkach warunki współpracy znacznie przekraczają możliwości budżetu gminy.

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).