Spotkanie dla organizacji pozarządowych

logo.jpeg

Uprzejmie informujmy, że 02.11.2015 r. o godz. 15:30 odbędzie się spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Krapkowice. Spotkanie będzie dotyczyło wprowadzenia aplikacji internetowej eNGO.org.pl, która służy do obsługi ofert w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to narzędzie wspomagające procedury związane z przeprowadzeniem procesu konkursowego.

Więcej informacji na stronie internetowej http://kalkulatorngo.pl/ oraz w załączniku.

Spotkanie odbędzie się w Sali  nr 25, I piętro ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.

Proszę potwierdzenie Państwa obecność na spotkaniu na mail:

Do pobrania:
PDFInstrukcja_uzytkowania_aplikacji_Panel_dla_NGO.pdf (2,38MB)