[05-03-2013] INFORMACJA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CZYSTY REGION DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANĄ

Z dniem 1 stycznia 2013 r. Związek Międzygminny „Czysty Region” przejął od gmin członkowskich Związku m.in. kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca, zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie- Koźlu jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”.

Wnioski o uzyskanie wpisu do rejestru lub dokonanie w nim zmiany należy kierować na adres:
          Związek Międzygminny „Czysty Region”
                               ul. Portowa 47
                        47-205 Kędzierzyn-Koźle

Opłatę skarbową za wpis lub zmianę wpisu można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta  Kędzierzyn-Koźle w banku PKO BP S.A. O/Kędzierzyn- Koźle: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta w Kędzierzynie- Koźlu.   
 

 

nad. Wydz. GGR
UMiG w Krapkowicach