• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wycieczka dydaktyczna: „Własności biologiczne i fizykochemiczne naszych rzek”

9 września grupy uczniów Publicznego Sportowego Gimnazjum Nr 1 w Krapkowicach, w ramach programu „Gimnazjalny Inkubator Talentów” z dziedziny biologii, chemii i fizyki, pod opieką nauczycieli uczestniczyli w wycieczce do Portu Jachtowego Marina położonego u ujścia Osobłogi do Odry. Celem wyprawy było badanie, pod względem właściwości biologicznych i fizyko-chemicznych, stanu wody rzek przepływających przez naszą miejscowość.

Dzięki uprzejmości obsługi Portu Jachtowego uczniowie wypłynęli kajakami i rowerami wodnymi dla dokonania obserwacji koryta, dna i brzegów rzek z porastającą je roślinnością, roślinności wodnej i zwierząt wodnych oraz pobrania do badań próbek wody z głównych nurtów obydwu rzek.

Po przybiciu do przystani wyniki dokonanych obserwacji uczniowie nanosili na karty pracy. Zebrane próbki wody były przeźroczysto-żółte, o wyczuwalnym zapachu roślinnym. Zbadany został odczyn wody, który okazał się lekko zasadowy – pH 8. Właściwości fizyczne wody zbadano filtrując próbki – otrzymano pewną ilość drobnych cząsteczek zawiesiny. Gatunki roślin i zwierząt rozpoznawano przy pomocy kluczy do oznaczania roślin i zwierząt. Prędkość nurtu oceniono, badając czas przepływu pływaka na wyznaczonym odcinku, na małą. Dokonano też badań temperatury wody i powietrza, co pozwoliło na określenie, dzięki odpowiednim tabelom, rozpuszczalności tlenu w wodzie. Próbki wody zostały też zabrane do szkoły dla przeprowadzenia badania stopnia twardości wody. Uczniowie przeprowadzili również wywiady z wędkarzami, aby dowiedzieć się, jakie gatunki ryb występują w obydwu rzekach.

Wycieczka pozwoliła na zapoznanie się z prostymi, dostępnymi nam, metodami określania stanu czystości wód, spojrzenie na rzeki pod innym kątem i ciekawe, aktywne spędzenie kilku godzin w otoczeniu przyrody.

Dziękujemy Portowi Jachtowemu Marina w Krapkowicach za pomoc i umożliwienie skorzystania ze sprzętu pływającego, co podniosło atrakcyjność wycieczki i umożliwiło dokonywanie obserwacji i badań z wody. 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).